Ateliér

V našich ateliéroch „Strop“ na Námestí SNP 9 v Banskej Bystrici ponúkame lekcie kresby, maľby, a teoretických predmetov. Radi ťa komplexne z praktickej aj teoretickej stránky pripravíme na talentové skúšky na strednú i vysokú umeleckú školu.

Lekcie prispôsobujeme individuálne podľa potreby a nárokov jednotlivcov a skupín po dohode s lektormi. Ateliér je vybavený všetkými potrebnými pomôckami a príslušenstvom. Ponúkame aj možnosť prednášať v anglickom a poľskom jazyku. Viac informácií o hodinách a lektoroch nájdeš nižšie.

PRÍPRAVA NA PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY

Ako prebieha príprava na talentové skúšky?

Uchádzač o štúdium na strednej, alebo vysokej škole sa na talentových skúškach prezentuje najmä originálmi svojich voľných prác podľa vlastného výberu. Našou úlohou je v tomto prípade pripraviť, usmerniť a viesť uchádzača pri tvorbe vlastných voľných prác. Pri samotnej talentovej skúške však pedagógovia vyberajú zadania rôznej povahy študijného zamerania: v rozpätí od študijnej kresby a maľby,  cez témy so špecifickým zdôraznením alebo obmedzením techniky. Sme schopní ťa pripraviť na všetko, čo ťa môže stretnúť. Paralelne vedieme k primárnej kresliarskej gramotnosti cez študijnú kresbu vecných reálií (základné vizuálne prvky, kompozícia, perspektíva, zobrazovanie priestoru a pochopenie vnútornej stavby objektov). Keďže kresba predstavuje základnú znalosť ktorú by mal mať zvládnutú každý uchádzač bez rozdielu zamerania na odbor, rozdeľujeme hodiny na hodiny kresby a na hodiny maľby.

LEKCIE KRESBY

Prečo je kresba dôležitá?

Kresba môže byť (podľa zmyslu a účelu) aj samostatným výtvarným dielom. Väčšinou sú však pomocou kresby vytvárané základné štúdie, pri ktorých si napr. maliar, sochár, architekt (ale aj remeselník, grafik či dizajnér) skúša a ujasňuje svoj zámer, nápad, kompozíciu a ďalšie aspekty pripravovaného výrobku, alebo umeleckého diela, tj. reliéfu, sochy, maľby, či architektonickej realizácie. Kresba je základom maliarskej tvorby, ale aj mnohých ďalších odvetví, módne návrhárstvo nevynímajúc. Kresba je teda základom pre úspešný vstup do štúdia všetkých umeleckých odvetví bez rozdielu zamerania na konkrétny smer.

LEKCIE MAĽBY

Čo môžeš očakávať od hodín maľby?

V prvom rade oboznámenie sa s jednotlivými tradičnými i netradičnými maliarskymi technikami a ich historickým vývojom.  Počas hodín si predstavíme maľbu v historickom kontexte jej vývoja ale budeme objavovať aj vlastné postoje vzhľadom k súčasným trendom. Oboznámime ťa so základnými princípmi tvorby, kompozíciou a vnútornými vzťahmi obrazu. Praktickými výstupmi z absolvovaných hodín budú vlastné voľné práce, ktoré budeme pravidelne konzultovať a systematicky na nich pracovať. Zoznámime ťa s rôznymi prístupmi a zameraniami v prípadných budúcich akademických ateliéroch.

LEKTORI

Mgr. art. Monika Orémusová je absolvetnkou odboru Voľné výtvarné umenie na Akadémii umení v Banskej Bystrici, v Ateliéri klasických maliarskych disciplínprof. Ľudovíta Hološku akad.mal.

monika_profilovka

Absolvovala niekoľko zahraničných štúdijných pobytov. V rokoch 2014 a 2015 pôsobila na Akademii Sztuk Pieknych Jana Matejki v Krakove v Ateliéri maľby II. u prof. Zbigniewa Sprychu, v roku 2016 študovala na Akadémii výtvarných umení v Prahe v Ateliéri maľby III u Michaela Rittsteina.  V roku 2018 sa zúčastnila študíjneho pobytu CEPUS na Akadémii umení v Budapešti pod vedením doc. Józefa Gáala.

Počas predchádzajúceho bakalárskeho štúdia prešla na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici dvoma ateliérmi. Otvoreným ateliérom maľby u Mgr. art. Rastislava Podobu, ArtD. a Ateliérom kresby u doc. Štefana Balázsa, ArtD., akad.mal.

Stredoškolské štúdium ukončila na Súkromnej škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici, v odbore zlatníctvo a strieborníctvo. Zameriava sa najmä na maľbu, kresbu, tradičné grafické techniky, analógovú i digitálnu fotografiu a prácu v počítačových grafických programoch.  Pozrite si jej portfólio: Portfólio Monika Orémusová (2017)

Mgr. art. Adam Čerťanský je absolventom odboru Voľné výtvarné umenie na Akadémii umení v Banskej Bystrici, v Otvorenom ateliéri maľby u Mgr. art. Rastislava Podobu, ArtD.

profilovka_adam2

Počas predchádzajúceho bakalárskeho štúdia prešiel na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici taktiež dvoma ateliérmi.  Ateliérom kresby u doc. Štefana Balázsa, ArtD., akad.mal. a Ateliérom maľby pod vedením prof. Stanislava Balka akad. mal.  V rámci projektu Erasmus+ pôsobil na Akadémii umení a dizajnu Univerzity Ľubľanaprof. Zmago Lenárdiča.

Stredoškolské štúdium ukončil na Škole úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave v odbore Propagačná grafika.